Praktikant (m/w) Telekommunikationssysteme Netzwerk